Muratbey Gümrüğüne Bağlı LOTUS Antrepo

Muratbey Gümrük Müdürlüğü 1983 yılında Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nün, TCDD İşletme Müdürlüğü’ne hizmet vermesi için Halkalı’ya taşınmasıyla oluşan bir gümrük idaresidir. Halkalı Giriş Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyete başlamış, 2000 yılında Halkalı Çıkış Gümrük Müdürlüğü ile 2006 yılında da Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü ile birleştirilerek faaliyetine devam etmiştir.

Antrepo nedir?

Antrepo, gümrük mevzuatına tâbi olan malların, gümrük gözetimi altındayken muhafaza edilerek, ilgili dış ticaret işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bir depodur.

Gümrük antreposu anlamı nedir?

Firmalar bazı durum ve koşullarda ithalat işlemlerini hemen tamamlamak istemeyebilir. Ürünlerin ithal edilmesi için almaları gereken izin belgesine ait işlemleri tamamlamak veya ürünlerin kusurlu olduğunu fark edip “mahrece iade” adı verilen iade etme işlemini yapmak için zamana ihtiyaç duyabilirler. 

İthal edilecek eşyaları pazarlama aşamasına kadar depolama, paketleme ve etiketleme gibi işlemlere tabi tutmak veya ithal edecekleri eşyanın gümrük vergilerini ödemeyi ve eşyaları serbest dolaşıma alıncaya kadar ertelemek isteyebilirler. Bu ve buna benzer durumlarda eşyaları gümrük antreposuna koyabilirler.

Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyaların konulduğu, belirli şartları taşıyan açık veya kapalı yerlerdir. 

Lojistik Süreçlerin Kalbinde Muratbey Gümrük Müdürlüğü

1983 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nün Halkalı’ya taşınmasıyla kurulan Muratbey Gümrük Müdürlüğü, İstanbul lojistik tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Başlangıçta Halkalı Giriş Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyete geçen bu kurum, zaman içinde Halkalı Çıkış ve Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlükleri ile birleşerek gümrük işlemlerinde modernizasyonun öncülerinden olmuştur. 2000 ve 2006 yıllarındaki bu birleşmeler, ithalat, ihracat, transit ve antrepo işlemlerinin bilgisayar ortamında etkin bir şekilde yönetilmesinin yolunu açmıştır.

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nün yetki alanı, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde geniş bir yelpazeyi kapsar. TIR ve tren ile uluslararası taşınan eşyaların yanı sıra, ithalat, ihracat, transit geçişler, antrepo işlemleri ve daha fazlası bu müdürlüğün sorumluluğu altındadır. Ayrıca, gümrükten her türlü genel ürünün ithalatı yapılabilmekte ve belirli ihtisas ürünlerine yönelik işlemler özenle yürütülmektedir. İhracat faaliyetleri, özellikle tekstil ürünleri üzerine yoğunlaşmakla birlikte, çeşitli eşyaların ihracatını kapsayacak şekilde geniştir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

LOTUS Antrepo logo-web sitesi

Detaylı Bilgi Almak İçin

Lotus Antrepo ve Lojistik

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ ne bağlı antrepo olan Lotus Antrepo, Gümrüklü Genel Antrepo ve Serbest Depo-Lojistik hizmetleri vermekte,  en son teknoloji ile donatılmış tesisinde faaliyet göstermektedir.

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ ne bağlı, Lotus Antrepo Lojistik ve Taş. Dış. Tic. Hiz. Ltd. Şti.  temellerini 2000 yılında İstanbul Şişli’de atmış, 2000-2007 yılları arasında dış ticaret ve taşıma organizasyonları faaliyetlerini yürütmüştür. 7.11.2007 tarihinde tedarik zincirinin bir başka halkası olan depoculuk alanında faaliyet yürütme kararı alarak, Muratbey’de bulanan Lotus tesisleri ile depo ve antrepoculuk alanında ilk adımını atmıştır.

08.2012 tarihinde Hadımköy’de 17000 m2 arazisinde 5.000 m2 gümrüklü depo, 500 m2 tehlikeli madde deposu, 1500 m2 serbest depo ve 100 araçlık tır parkı ile Avrupa standartlarına uygun,  Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ ne bağlı antrepo olarak faaliyetimize devam etmekteyiz.

Lotus Antrepo olarak, antrepo ve serbest depolarımızda müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda paketleme, ambalajlama, etiketleme, irsaliye yazma ve sevkiyata hazırlama gibi katma hizmetlerimizi işinde uzman personellerimizle sunmaktayız.

lotus lojistik antrepo hadımkoy tesis

Muratbey Gümrük Müdürlüğü İle Lotus Antrepo'nun Entegre Başarısı

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nün çalışma hacmi, zaman zaman artış gösterse de, günlük işlemler titizlikle ve mevcut personel kaynaklarıyla yönetilmektedir. Ortalama olarak, günlük 2500 ile 3000 arasında TEK İdari Belge ve Özet Beyan işlemi gerçekleştirilmektedir, bu da müdürlüğün lojistik süreçlerdeki etkinliğini ve kapasitesini göstermektedir.

İletişim ve erişilebilirlik açısından Muratbey Gümrük Müdürlüğü, Çatalca, İstanbul’da merkezi bir konumda yer alır. Bu stratejik yerleşim, Lotus Antrepo gibi lojistik hizmet sağlayıcıları için ideal bir ortaklık sunar. Lotus Antrepo, Hadımköy’de bulunan tesisi, Muratbey Gümrük Müdürlüğü içerisindeki ofisi ile M.G.M ile yakın ilişki içersinde çalışarak, lojistik süreçlerde sorunsuz bir akış sağlamakta ve müşterilerine değer katmaktadır.

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nün sağladığı hizmetler ve Lotus Antrepo ile olan iş birliği, lojistik sektöründe müşterilere sağlanan değerin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu sinerji, hem yerel hem de uluslararası ticaretin daha verimli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Muratbey Gümrüğüne Bağlı LOTUS Antrepo ile çalışarak,

  • Ana işinize odaklanırsınız,
  • Envanter sayısı ve depo idari yönetim giderlerinde düşüş sağlarsınız,
  • Güvenlik standartlarınızı yükseltir ve riski azaltırsınız,
  • Yatırım maliyetlerinizden kurtulursunuz

Muratbey Gümrük Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Muratbey Gümrük Müdürlüğü ile ilgili daha fazla bilgi ve iletişim detayları için, lütfen aşağıdaki bilgilere başvurun:

  • Adres: Muratbey Mahallesi, Güzide Sokak No:20, Çatalca, İstanbul
  • Telefon: 0212 778 11 80 / 0212 778 11 62 / 0212 778 11 54
  • Faks: 0212 778 11 97
  • E-posta: isthlkgm@ticaret.gov.tr

 

Muratbey Gümrük Müdürlüğü, lojistik sektörünün sürekli değişen dinamik yapısında stratejik bir konuma sahiptir ve global ticaretin hızla evrildiği bu dönemde, antrepolar ile gümrük müdürlükleri arasındaki ilişkiyi daha da önemli hale getirir. Lotus Antrepo, bu adaptasyon sürecinde, Muratbey Gümrük Müdürlüğü gibi önemli bir gümrüğe hizmet ederek, lojistik süreçlerin müşterileri için sorunsuz ve ahenk içinde yürümesini sağlamaktadır.

Lotus Antrepo olarak bizler, Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nün sağladığı imkanları en verimli şekilde kullanarak, antrepo hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Gümrüklü antrepo hizmetlerimiz, ithalat ve ihracat işlemleri için gerekli olan gümrük işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanmasına olanak tanır.

Antrepoların Gümrüklerle İlişkisi ve Önemi

Gümrüklü antrepolar, ithal edilen malların gümrük vergileri ödenmeden önce depolanabildiği, gümrük kontrolü altında tutulan kapalı alanlardır. Bu alanlar, Muratbey Gümrük Müdürlüğü gibi gümrük idareleri tarafından denetlenir ve ticaretin düzenli akışını sağlar. Antrepoların en büyük avantajlarından biri, işletmelere nakit akışlarını daha iyi yönetme ve stok maliyetlerini optimize etme fırsatı sunmasıdır.

Lotus Antrepo, bu süreçte iş ortaklarımıza değer katmak için stratejik olarak konumlandırılmıştır. Ürünleri gümrüklemek için Muratbey Gümrük Müdürlüğü ile olan yakın iş birliğimiz sayesinde, tüm süreci hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyoruz. Aynı zamanda, gümrüklü antrepo hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimize, mallarının gümrük işlemleri tamamlanana kadar güvenli bir şekilde saklanması imkanını sunuyoruz.

Lotus Antrepo'nun Sunduğu Çözümler

Muratbey Gümrük Müdürlüğü ile iş birliği içinde, Lotus Antrepo olarak sunduğumuz hizmetler; ithalat, ihracat, transit işlemler ve diğer gümrük işlemleri için hızlı ve güvenilir çözümleri içermektedir. Gümrüklü antrepo hizmetlerimiz, tedarik zinciri yönetiminizi güçlendirirken, ticari esnekliğinizi artırır ve global pazarlarda rekabet gücünüzü yükseltir.

Müşterilerimize, Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleşen gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması konusunda destek sağlıyoruz. Lotus Antrepo, gümrük idaresi ile entegre bir şekilde çalışarak, gümrük işlemlerinizin sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütülmesini garanti eder.