Lotus Lojistik Antrepo %100 Yeşil Enerjiye Geçiyor

Lotus Antrepo Lojistik firması olarak yakın gelecekte doğaya katkıda bulunacak atılımlarımız ile alakalı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu atılımlar tesisimizin çatısına güneş panelleri yerleştirerek tesisin tüm elektriğini ve forkliftleri yeşil enerji yapmayı kapsamaktadır. Böylelikle tesisimizde tamamen doğa dostu bir enerji sistemlerini kullanmayı hedefliyoruz. Üstelik yeşil enerji ile ürettiğimiz arta kalan enerjiyi de şebeke hattına vererek enerji tasarrufunu bir üst kademeye çıkartmayı planlıyoruz.

Güneş enerjisi %100 temizdir ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Elektrik üretimi için petrol, kömür ve doğalgaza olan bağımlılığı önemli derecede azaltır. Bu fosil yakıtlar hava, su ve toprak kalitesini etkileyen zararlı emisyonlar üretir ve küresel ısınmaya yol açar. 2000 ve 2065 yılları arasında Dünyada bitki ve hayvan türünün önemli ölçüde yok olacağı tahmin ediliyor. Buna karşılık olarak güneş enerjisi hiçbir kirlilik üretmez. Güneşin bitmeyen enerjisi yeryüzüne zarar vermeyen ve ozon tabakasına negatif etkilemeyen sınırsız bir enerji kaynağı sunar. Güneş enerjisi sağlayan panellerin ve yeşil enerjinin tesisimize ve doğaya sağlayacağı diğer katkılar şu şekilde sıralanabilir:

  • İlk kurulum anından itibaren bedava elektrik üretimi sağlayacağı için maliyetleri azaltıp, tüm hizmetlerimizi daha da geliştirmek adına imkân yaratacak.
  • Dağıtık enerji sistemleri sayesinde hat maliyetlerini düşürür.
  • Şebekeden bağımsız elektrik üretimi imkânı sağlar.
  • Güneş fosil yakıtlardan farklı olarak tükenmeyen bir enerji kaynağı ve yeşil enerji sağlar.
  • Güneş panelleri sera gazı salınımı yapmaz.
  • Karbon ayak izinin azaltılmasını sağlar.
Lotus-Yeşil-Enerji

Güneş panellerinin en büyük artısı doğa dostu oluşudur. Lotus Antrepo Lojistik firmamız doğaya ve çevreye verdiği önemi gerçekleştireceği çalışmalarla kanıtlayarak değerini bir kez daha ispatlamış olacaktır.

Tesisimize kuracağımız güneş panelleri sayesinde herhangi bir ilave sera gazının atmosfere yayılmasını engellemiş olacağız. Güneş panelleri tesisimizde herhangi bir duman, gaz ya da diğer kimyasal yan ürünlerden uzak bir süreç ile güneş ışınımını elektrik enerjisine çevirerek üretecek. Tesisimizin enerji ihtiyacı için kullanacağımız güneş enerjisi ile dünyadaki emisyon oranının azaltılmasına ve iklim değişikliğinin yavaşlamasına katkıda bulunacağız. Üstelik bu paneller günümüzün büyük sorunları arasında yer alan karbon ayak izinin de önemli ölçüde azaltmasına katkıda bulunmamızı sağlayacak. İlerleyen dönemlerde şirket otomobillerini de elektrikli araç alma planımız bulunuyor. 

Lotus Antrepo Lojistik olarak güneş enerjisine yatırım yaparak sahip olduğumuz en sürdürülebilir ve doğa dostu enerji kaynaklarından biri olan güneş ile Dünyanın fosil yakıtlara olan mecburiyetini azaltmaya yardımcı olacağız. Harcamış olduğumuz enerjinin %100’ünü kurmuş olduğumuz güneş panelleri ile karşılayacağız. Tesisimiz böylelikle tamamen yeşil enerji kullanacak. 

Karbon ayak izi sıfır olan ve tamamen yeşil enerjiyle beslenen bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çevre dostu çalışmalarımız çerçevesinde yeşil enerjiyle ilerleyen bir lojistik firması olarak daha yaşanabilir bir Dünyaya evet diyoruz. Sizler de bizi tercih ederek daha yaşanabilir bir Dünya için katkıda bulunabilirsiniz.